در دنیای امروزه بکارگیری و استفاده از مدارات نقش بسزایی در زندگی بشر ایفا می کنند, بنحوی که پیاده سازی این مدارات می تواند به دو صورت آنالوگ و دیجیتال انجام گیرد. در سیستم دیجیتال اطلاعات بصورت بیت هایی از صفر و یک تشکیل می شود که با مجموعه قوانین معینی بین فرستنده و گیرنده مشخص می باشد. انتقال این اطلاعات می تواند به دو صورت سری و یا موازی انجام گیرد. هدف از این نکته آموزشی شرح مختصری از سیستم های انتقال داده سریال می باشد. در این نکته آموزشی سعی کرده ایم تا نکات مهم رابط های سریال که یک طراح سیستم به آن نیاز دارد را پوشش دهیم

محصولات مرتبط

نشانه های محصول

RS232 (16) ,
RS422 (8) ,
RS485 (13) ,
TTL (15) ,
USART (17) ,
USB (25) ,
مبدل (55)