تولید کننده آبی بُــــــرد
دسترسی در انبار

استفاده از رابط بی سیم در برخی لوازم و تجهیزات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها کنترل تجهیزات امکان پذیر می باشد. اغلب این لوازم و تجهیزات نیاز به رابط بی سیم رادیویی را دارند، حال چه بهتر این رابط جهت سادگی از نوع ریموت کنترلر باشد. دستگاه کنترل یک روش ساده و آسان جهت کنترل لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی ای سی و دی سی را بصورت بی سیم توسط ریموت کنترلر مهیا می سازد. این دستگاه کنترل امکان قطع و وصل کردن 12 تجهیز از راه دور و بصورت رادیویی را در یک جعبه فراهم می سازد