Manufacturer آبی بُــــــرد
Availability In stock

ABh3F030F4PF

ARM (F طرح F030F4P ,برد توسعه میکروکنترلر, اس تی ام 32)
ريال 264,000/00

استفاده از میکروکنترلرها در بسیاری از مدارات الکترونیک کاربرد دارد، بنحوی که توسط این قطعات انجام عملیات و فرامینی از کارها امکان پذیر می شود. اغلب دستگاه ها و مدارات با توجه به انجام عملیاتی مرتب و پی در پی و همچنین کارهایی همانند خواندن مقدار آنالوگ، مقدار دیجیتال و تعداد شمارش ها و همچنین انجام عملیاتی در مواقع خاص و یا در زمان مشخصی نیاز مبرمی به میکروکنترلرها دارند، حال چه بهتر که این میکروکنترلرها دارای انواع مختلفی باشد. برد توسعه یک روش ساده و آسان برای استفاده از میکروکنترلر ای آر ام STM32F030F4Px را بر روی دیگر مدارات مهیا می سازد.

Product tags