تولید کننده آبی بُــــــرد
دسترسی در انبار

استفاده از منابع تغذیه در بسیاری از مدارات کاربرد فراوانی دارد بنحوی که حتی بدون یک منبع تغذیه مناسب آماده سازی و راه اندازی مدارات غیر ممکن می باشد. اغلب مدارات و میکروکنترلرها نیاز به منبع تغذیه رگوله شده و دی سی را دارند. حال چه بهتر این منابع تغذیه جهت تلفات کمتر از نوع کاهنده باشد. این مبدل یک روش ساده و آسان جهت تامین ولتاژ تغذیه بر روی مدارات و یا بر روی بردبورد را مهیا می سازد.

نشانه های محصول

مبدل (55)