Manufacturer آبی بُــــــرد
Availability In stock

ABu114EA

(USB to TTL) (EA مبدل یو اس بی به تی تی ال . قابل حمل . نیم سیگنال . دو سطحی . طرح)
Old price: ريال 240,000/00
Price: ريال 654,000/00

استفاده از رابط داده در بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده امکان پذیر می باشد. اغلب این دستگاه ها و تجهیزات نیاز به رابط سریال تی تی ال را دارند، حال چه بهتر این رابط جهت سرعت و کارایی بیشتر از نوع یو اس بی باشد. این مبدل یک روش ساده و آسان برای اتصال دستگاه و یا میکرو کنترلر هایی با سطح تی تی ال به رابط یو اس بی را مهیا می سازد

Related products

Product tags

TTL (15) ,
USB (25) ,
مبدل (55)