تولید کننده آبی بُــــــرد
دسترسی در انبار

ABu121AH

USB to TTL (AH مبدل یو اس بی به تی تی ال. قابل مونتاژ. تمام سیگنال. دو سطحی. طرح)
ريال 660,000/00

استفاده از رابط داده در بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده امکان پذیر می باشد. اغلب این دستگاه ها و تجهیزات نیاز به رابط سریال تی تی ال را دارند، حال چه بهتر این رابط جهت سرعت و کارایی بیشتر از نوع یو اس بی باشد. این مبدل یک روش ساده و آسان برای اتصال دستگاه و یا میکرو کنترلر هایی با سطح تی تی ال به رابط یو اس بی را بر روی دیگر مدارات مهیا می سازد

محصولات مرتبط

نشانه های محصول

TTL (15) ,
USB (25) ,
مبدل (55)