Availability

FTDI Driver

استفاده از مبدل های یو اس بی در بسیاری از پروژه ها کاربرد دارد, بنحوی که انجام آن را آسان می کند, از طرفی این مبدل ها جهت شناسایی در سیستم نیاز به نرم افزار راه انداز را دارند. این راه انداز (درایور) در هر سیستم تنها یک مرتبه نیاز به نصب دارد تا بتواند تراشه های اف تی دی آی را شناسایی و راه اندازی کند

Related products

Product tags

USB (25)