پرداخت

شما می توانید پس از تکمیل سبد خرید مبلغ قابل پرداخت را تسویه نمایید

تنها کافیست شماره ارجاع یا شماره تراکنش و یا شماره پرداخت را در قسمت پرداخت ها وارد نمایید

همچنین می توانید شماره ارجاع/ تراکنش/ پرداخت خود را از طریق تماس تلفنی به ما اعلام نمایید

__________________________________________________________________________________________________________________________________

مبلغ قابل پرداخت در قسمت پایین و سمت راست سبد خرید قابل مشاهده است

شماره ارجاع/ تراکنش/ پرداخت خود را می توانید در ادامه فرایند ثبت سفارش و در قسمت پرداخت ها وارد کنید

همچنین شماره ارجاع/ تراکنش/ پرداخت خود را می توانید از طریق تماس تلفنی 09359942355 به ما اعلام نمایید

لطفا پس از پرداخت و تسویه حساب جهت هماهنگی با فروشگاه تماس بگیرید

______________________________________________________________________________________________________________________

شماره حساب ما
بانک ملی بنام اسماعیل رضاپور             
0339648860006

شماره کارت ما

بانک ملی بنام اسماعیل رضاپور      4117-7238-9972-6037

شماره شبا ما
بانک ملی بنام اسماعیل رضاپور      640170000000339648860006