به مجموعه آبی برد خوش آمدید

سایت درحال بروزرسانی است... از صبر و شکیبایی شما متشکریم
ارسال سریع

ارسال به تمام نقاط کشور در سریع ترین زمان ممکن

محصول با کیفیت

محصولاتی صنعتی و عمومی با طراحی مهندسی

کاربری آسان

فایل راهنما برای محصولات جهت مطالعه و استفاده بهتر

مبدل سریال

TTl to RS232

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

TTl to RS485

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

TTl to RS422

مبدل هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

RS232 to RS485

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

RS232 to RS422

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

مبدل یو اس بی

USB to TTL

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

USB to RS232

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

USB to RS485

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

USB to RS422

مبدل هایی قابل حمل و قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

USB to USB

مبدل هایی قابل حمل و جدا شده با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

مبدل تغذیه

کاهنده

مبدل هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

افزاینده

مبدل هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

منفی کننده

مبدل هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

توسعه میکروکنترلر

ATmega

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

ARM

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

توسعه جی اس ام

SimCom

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

Main GSM

برد مادر قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

تبدیل کننده

تبدیل کانکتور

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

تبدیل سطح ولتاژ

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک کاربردی و صنعتی

برد کنترل

کنترل روشنایی

برد هایی قابل نصب با ابعاد کوچک و با کیفیت

کنترل بی سیم

برد هایی قابل نصب با کیفیت کاربردی و صنعتی

X